MAKLÉŘ MĚSÍCE
Kdo z nás je nejúspěšnější?
Realitní makléř Tereza Kosová
Tereza Kosová
certifikovaná realitní makléřka se specializací na pronájem a prodej bytů a RD
ZPRAVODAJ
Aktuality ze světa realit a financí
24.4.2014
Orná půda – rostoucí bohatství
V poslední době se do popředí zájmu finančních investorů dostává opět orná půda. Zemědělské pozemky jsou považovány za jednu z nej...
23.4.2014
Reality Brno: Jak vypadá současná poptávka po nemovitostech?
Ačkoli se čekalo, že se začátkem roku realitní trh zbrzdí, zájem o nemovitosti pokračuje. Jsou za tím nejen levné hypotéky a přízn...
22.4.2014
Dva byty za cenu jednoho? Letos je to možné
Po roce 2008 se nejen světový, ale i český trh s realitami hodně změnil. Banky si uvědomily, že půjčovat skoro všem není příliš ro...
17.4.2014
Domněnky a předsudky o realitním trhu
Mysleli jste si, že samotný prodej nemovitosti představuje celou transakci? Omyl. Nezapomeňte například na daň z převodu nemovitos...
14.4.2014
Zájem o pořízení vlastního bydlení v Praze nepolevuje
Poptávka po nových bytech v Praze neustala ani v prvních třech měsících letošního roku. Během nich prodali developeři celkem 1 350...

PORADNA

14.09.2011

Má pro mě jako zákazníka nějaký význam Vaše členství v ARK?

 

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika vyplývající z realitní činnosti (podobně jako např. u cestovních kanceláří) a to  na částku 1 miliónu korun. Kromě toho si  musí doplňovat své profesní znalosti a jednou za 5 let podstoupit ověření svých znalostí. V ARK je asi 200 realitních kanceláří, které dobrovolně přijaly různá omezení nad rámec platné legislativy, což má samozřejmě kladný vliv na kvalitu práce takové kanceláře. Navíc při Vaší nespokojenosti s prací RK, kde by mohlo dojít k hrubému porušení práce makléře anebo poškození  klienta, máte možnost obrátit se přímo na orgány ARK. V případě oprávněného zjištění takových nedostatků může být člen asociace potrestán pokutou a vyloučením z ARK. Takové podmínky u nečlenských kanceláří nemusíte vždy nalézt. 

13.09.2011

Jaký význam má Vaše členství v Asociaci realitních kanceláří?

 

Asociace realitních kanceláří České republiky je největší profesní sdružení odborníků působích na trhu s nemovitostmi v České republice. 

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR A Etický kodex realitního makléře - člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika vyplývající z realitní činnosti. Povinně se vzdělává a jednou za 5 let musí podstoupit ověření svých znalostí k obnovení certifikace.

Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient vyjádřit formou stížnosti, kterou řeší Dozorčí rada ARK ČR.

14.02.2011

Můžu se přijít za Vámi poradit?

Poradenství v oblasti nemovitostí je bezplatné a je možné jak osobně, tak i elektronicky, např. prostřednictvím tohoto webu. S Vašimi starostmi Vám velmi rádi pomůžeme.  

13.02.2011

Co všechno je obsaženo v provizi?

Kromě nalezení odpovídající nemovitosti jsou zde zahrnuty poplatky za vyhotovení a přípravu smluv (kompletní právní servis), úhrady za kolky a ověření. Dále zajištění veškerých podkladů z katastru nemovitostí, vkladu do katastru a pořízení nového výpisu z KN, advokátní úschova kupní ceny a podklady nutné pro případné financování prostřednictvím hypotéky 

12.02.2011

Jaká je obvyklá výše provize?

Při koupi bytů a domů zaplatí kupující odměnu, která se vypočte jako procento z kupní ceny nemovitosti. Běžná výše se pohybuje 5% - 3% + DPH 

11.02.2011

Jak rychle se musím rozhodnout ke koupi?

Záleží vždy na Vás a Vašem posouzení. Platí zásada, že se jedná s tím, kdo se první rozhodne. 

10.02.2011

Co pro mě znamená exkluzivní (výhradní) zastoupení?

Je to dohoda mezi majitelem nemovitosti a realitní kanceláří, která bude zprostředkovávat prodej. Z dohody vyplývá, že realitní kancelář si může dovolit investovat více do prezentací nemovitosti v inzertních médiích. Také  poskytuje zájemci  co nejpřesnější informace. Dále existuje možnost nabídnout tuto nemovitost i klientům dalších realitních kanceláří a to za stejných podmínek. Pro majitele to znamená, že bude jednat vždy s jedním odpovědným partnerem a nebude muset komunikovat a ztrácet čas s více zprostředkovateli. V neposlední řadě to znamená opravdu kompletní servis, více výhod a služeb pro prodávajícího. Ze zkušeností lze říci, že u výhradně prodávaných nemovitostí se dosahuje vyšší prodejní ceny.  

09.02.2011

Kdy jsem povinen nemovitost uvolnit?

Vždy po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, většinou však do 30 dnů po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

08.02.2011

Kdy je možné převést družstevní byt do osobního vlastnictví?

Musí být splacena anuita (úvěr na výstavbu družstevních bytů) a musí být tato možnost uvedena ve stanovách družstva.  

07.02.2011

Jak můžu nemovitosti zaplatit?

Realitní kancelář Vám bezplatně zajistí veškeré poradenství a financování nákupu nemovitosti pro hypoteční banky a stavební spořitelny. Dodá veškeré podklady ze strany majitelů a nemovitostí. Financování je možné použít i pro prodej nemovitosti protihodnotou.  

06.02.2011

Kdo připravuje kupní a jiné smlouvy?

Smlouvy připravují zkušení advokáti či notáři. Jsou připravovány nestranně, tzn. ani ve prospěch kupujícího ani prodávajícího. Za jejich vyváženost odpovídají advokáti nebo notáři. Je samozřejmostí, že každá ze stran si může přizvat ještě vlastního právního zástupce. Advokáti a notáři ručí za bezproblémový průběh celého řízení před katastrálním úřadem.  

05.02.2011

Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Termín prohlídky je stanoven vždy dopředu, v souladu s Vašimi časovými možnostmi. Makléř dohodne termín prohlídky tak, aby vyhovoval jak vlastníkovi, tak zájemci o koupi. Během samotné prohlídky, která trvá obvykle 15 až 30 minut, makléř provede zájemce nemovitostí. Podá jim veškeré informace o ní a odpovídá na doplňující otázky. Poté si makléř se zájemci stanoví lhůtu na rozmyšlenou. Po uplynutí této lhůty Vás informuje o výsledném rozhodnutí zájemců. Pokud bylo negativní, sdělí vám důvod, proč se zájemci nerozhodli pro koupi. V případě kladného stanoviska vyvolá jednání mezi stranou prodávající a kupující a vzájemně odsouhlasí podmínky prodeje. Po vzájemném souhlasu s podmínkami prodeje zajistí složení blokační zálohy (jistiny). Dále zajistí vypracování smluv od advokátů a notářů, předání nemovitosti, přepis energií a ve spolupráci se znalcem a daňovým poradcem zaručí vypracování znaleckého posudku a daňového přiznání. 

04.02.2011

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti?

Záleží na ceně, typu a specifikacích nemovitosti. U bytů je to obvykle od 14 dnů do 2 měsíců, u rodinných domů od 30 dnů do 90 dnů, u pozemků a komerčních objektů od 3 do 6 měsíců. 

03.02.2011

Kolik zaplatím RK, když chci prodat nebo pronajmout nemovitost

Pokud nabízíte nemovitost určenou k bydlení, jako je dům, byt nebo pozemek, máte veškeré služby bezplatně. Pokud nabízíte komerční nemovitosti většího charakteru a rozsahu, záleží na dohodě s realitní kanceláří.

  

02.02.2011

Jak se nemovitost nabízí?

Nemovitost se nabízí přímým zájemcům z databáze vedené realitní kanceláří. Nacházejí se v ní prověření klienti s jasně stanovenou představou, jakou nemovitost hledají. Dále se nemovitost nabízí na internetových vyhledávačích, realitních serverech a realitních časopisech, na vývěskách, v bankovních domech a u větších akcí i na billboardech. Makléř, který je prodejem pověřen, vždy zájemcům nemovitost popíše, ukáže jim fotografie a podá další informace důležité k prodeji (typ vlastnictví, cena včetně výše provize (odměny pro realitní kancelář), uvolnění a občanská vybavenost).  

01.02.2011

Jak probíhá prodej nemovitosti?

Ze všeho nejdříve Vás navštíví makléř, který se zabývá tzv. náborem nemovitostí. Pomůže zjistit všechny důležité informace z hlediska vlastnictví a faktorů ovlivňujících cenu nemovitosti. Navrhne kupní cenu a upozorní Vás na nedostatky, které ji mohou snižovat. Vysvětlí celý proces prodeje a navrhne Vám optimální strategii prezentace a prodeje nemovitostí. Podá vám prvotní informace ohledně daní a dalších povinností, které z prodeje vyplynou. Udělá si fotografickou a další dokumentaci nemovitosti tak, aby ji mohl co nejlépe nabízet zájemcům. Uzavře s Vámi dohodu, kde zaručí kompletní servis a garantuje veškeré závazky realitní kanceláře.