NOVINKY
Novinky naší realitní kanceláře
21.08.2017
Situace na realitním trhu v Brně a očekávaný vývoj
Situace na realitním trhu v Brně a očekávaný vývoj V souvislosti se včerejším vyjádřením pro ČT doplňuji a ......
04.01.2017
Platby za opravy v bytě
Chcete vědět, jaké opravy v bytě platí majitel a jaké nájemce? Vzhledem k tomu, že se na nás obracíte s dotazy ......
26.07.2016
Vyjádření pro ČT k prodeji kulturních památek
Račický zámek ze 13. století je na prodej. Najde se vhodný kupec? Jak to vypadá s prodejem kulturních památek v ...
RK Matras & Matras na Facebooku
MAKLÉŘ MĚSÍCE
Kdo z nás je nejúspěšnější?
Realitní makléř Tereza Klimešová (Kosová)
Tereza Klimešová (Kosová)
certifikovaná realitní makléřka se specializací na pronájem a prodej bytů a RD
ZPRAVODAJ
Aktuality ze světa realit a financí
26.6.2019
Drahé bydlení nutí mladé žít déle u rodičů
Drahé bydlení nutí mladé žít déle u rodičůZ nedávno zveřejněných demografických údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) vyplývá znepokojující zjištění. ...
25.6.2019
Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle práva
Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle právaChystáte se prodat nebo pronajmout váš dům či byt, ale brání vám v tom osoba, která v něm s vámi bydlí a odmítá ...

ZA NEOZNÁMENÍ OSVOBOZENÉHO PŘÍJMU - POKUTA!!!

16.02.2015   |   Tomáš Matras

S novelou zákona o daních z příjmů přibyla od roku 2015 nová povinnost. Jedná se o oznamovací povinnost spojenou s příjmy fyzických osob, konkrétně s příjmy osvobozenými od daně z příjmů fyzických osob. Povinnost oznámit příjem, který je od daně osvobozen, se týká příjmů nad 5 mil. Kč v jednotlivém případě. Povinnost se týká jak rezidentů ČR, tak daňových nerezidentů.

                                                                      

Jedná se o příjmy:

1. peněžní, kdy poplatník obdržel určitou částku v penězích. U příjmu v cizí měně je nutné částku přepočítat na Kč,

2. nepeněžní v podobě určitého nabývaného majetku nebo jiného majetkového prospěchu. Dokud nebude správcem daně (pravděpodobně Generální finanční ředitelství) zveřejněn seznam příjmů, kterých se oznamovací povinnost netýká, bude se jednat například o příjmy:

■ z prodeje nemovitých věcí,

■ z převodu majetkových účastí, včetně prodejů družstevních bytů,

■ z prodeje uměleckých děl,

■ z prodeje cenných papírů,

■ z dědictví a odkazu,

■ z darů,

■ ze směny.

V činnosti realitních kanceláří se budeme setkávat s případy:

■ osvobození při převodu podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů („ZDP“) po uplynutí lhůty dvou roků bydlení v jednotce nebo rodinném domě,

■ osvobození při převodu podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP po uplynutí pěti let od nabytí nemovité věci,

■ osvobození při převodu nemovitých věcí nabytých na základě restitučních předpisů (§ 4 odst. 1 písm. g) ZDP),

■ bezúplatných převodů (darování), které jsou osvobozeny podle § 4a ZDP,

■ směn nemovitých věcí,

■ osvobození při převodu obchodních podílů v podobě bytů a nebytových prostor (§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP),

■ osvobození při prodeji cenných papírů po třech letech podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP například v podobě nemovité věci v majetku akciové společnosti.

Seznam těch osvobozených příjmů, které překračují hranici 5 mil. Kč, uvede poplatník v příloze daňového přiznání – za rok 2015 do 1. 4. 2016. Pokud nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání, uvede osvobozené příjmy v samostatném podání správci daně ve stejné lhůtě.

V oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu (prodej, dědictví, dar) a datum, kdy příjem vznikl. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost jeden z manželů. Předpokládám, že solidní obchodní partner (daňový poradce, realitní kancelář, advokát, notář apod.) na tuto povinnost klienta upozorní!

Zjistí-li správce daně nesplnění této povinnosti, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění v náhradní lhůtě.

Při nesplnění této oznamovací povinnosti bude poplatníkovi vyměřena pokuta:

■ 0,1% z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní po skončení lhůty, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně,

■ 10% z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván správcem daně, nebo

■ 15% z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Vyměření bude v podobě platebního výměru, pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Jsem zvědav, jaké okolnosti bude správce daně ochoten zohlednit!

 

Ing. Petr Kout

daňový poradce

 
převzato z magazínu ARK ČR 2/2015