RK Matras & Matras na Facebooku
MAKLÉŘ MĚSÍCE
Kdo z nás je nejúspěšnější?
Realitní makléř Tomáš Matras
Tomáš Matras
jednatel a obchodník s nemovitostmi, který se stará o V.I.P. klienty a lux. nemo
ZPRAVODAJ
Aktuality ze světa realit a financí
Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí
Co vše se zapisuje do katastru nemovitostíápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu ...
Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení
Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezeníeská národní banka (ČNB) na svém včerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) ...

NOVINKY, AKTUALITY, ZPRÁVY

09.04.2014

 

Chystáme nové realitní servery  

Matras & Matras reality, s.r.o. připravuje ve spolupráci s ARK ČR nový realitní server pouze pro prověřené RK.  Tak, abychom dokázali rozdělit realitní trh na profesionály a zbavit je "šmejdů", kteří se nechovají ke klientům korektně. Druhý speciální server bude určen pro výběrové kvalitní brněnské RK, který bude přinášet klientům tu nejkvalitnější nabídku nemovitostí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2013

Trvalé bydliště v pronájmu? Bez souhlasu majitele žádný problém

První problém: Majitel bytu mi nechce povolit trvalý pobyt

"Řada lidí si myslí, že bez souhlasu pronajímatele bytu nemá na trvalý pobyt nárok. Podle zákona se přitom k němu může přihlásit každý, kdo má uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Souhlas oprávněné osoby je potřebný jen v tom případě, když osoba hlásící se k trvalému pobytu nemá nájemní smlouvu," vysvětluje mluvčí Prahy 3 Stanislav Kněnický. Zákon tím jednoznačně boří nejčastější mýtus o tom, že v tomto ohledu o svých nájemnících rozhodují vlastníci bytů.

Druhý problém: Nájemník se odvolává na trvalý pobyt a nechce odejít

Majitelé si zase často do smlouvy prosazují klauzuli, která přihlášení k trvalému pobytu znemožňuje. Pokud ji nájemník poruší, má majitel právo ho z bytu vyhodit."Ani vlastníci se však nemusí ničeho bát. Pakliže je smlouva na dobu určitou, jak to také ve většině případů bývá, po jejím uplynutí se může přihlášení k trvalému pobytu zrušit ve správním řízení," vysvětluje advokátka Olga Preclíková. Pokud se nájemník odmítá odstěhovat i po uplynutí platnosti smlouvy, majiteli stejně nezbude nic jiného než podat žalobu na vyklizení.

Třetí problém: V pronajatém bytě mám vybavení a přišel exekutor

A pak je tu ještě jeden poměrně častý problém. Co když pronajmu byt i se skříněmi či pračkou a na nájemníka si náhle posvítí exekutoři? "Je nutné, aby bylo ve smlouvě, pokud možno v příloze, vyjmenováno veškeré zařízení. Sice to nevylučuje, že by exekutor ten majetek nepostihl, ale pak to lze řešit žalobou či to exekutor po doložení vlastnictví (účtenek) sám vyjme," tvrdí Preclíková.

Ovšem jen výhody na "nové občany" té které městské části nečekají. Mají i povinnosti. Z těch, které mnohdy člověka ani nenapadnou, je například poplatek za svoz a likvidaci odpadu. Ve většině obcí je povinen ho zaplatit každý, kdo tam má trvalý pobyt, a je přitom jedno, jestli tam skutečně bydlí a odpad produkuje.

28.05.2013

Kdo všechno musí platit komunální odpad? Musí platit i cizinci?

Pokud chcete vědět více, tak si přečtete následující informace,  týkají se změn v oblasti placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2013.

S účinností od 1.1.2013 přinese obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku:

1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově:

a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,

c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013.

S účinností od 1. 1. 2013 se v oblasti správy poplatku nemění:

1/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na území města Brna trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto osoby zůstávají i nadále poplatníky),

2/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2013, pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti; platit však můžete již od ledna.

 

Kde najdete podrobné informace? Osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky na 542 174 304, 542 174 308-10, 542 174 318-20, 542 174 322, prostřednictvím e-mail pošty: odpady@brno.cz; stránky www.brno.cz/odpady budou průběžně aktualizovány.